Samarbejdspartnere og medlemskaber

 

Miniadministratrion.dk har en række samarbejdspartnere som på forskellig vis bidrager til at Miniadministration.dk's kunder kan blive betjent på bedst mulige måde. Nedenfor er en gennemgang af Miniadministration.dk's samarbejdspartnere, hvordan samarbejdet hænger sammen og en beskrivelse af evt. økonomiske relationer.

 

Advokaterne la Cour, Henriksen og Dreyer

Miniadministration.dk har et henvisningssamarbejde med Advokaterne la Cour, Henriksen og Dreyer i Hvidovre. Advokatfirmaet kan være behjælpelige med alle juridiske opgaver i ejerforeninger, som ligger ud over de dagligdags sagsbehandligsopgaver, som er en integreret del af ejendomsadministrationen. Der er ingen økonomiske relationer mellem Miniadministration.dk og Advokaterne la Cour Henriksen og Dreyer. Juridiske ydelser leveret herfra faktureres direkte til modtagende ejerforening uden Miniadministration.dk's mellemkomst.

Foreningen af Freelance Bogholdere, FFB

Miniadministration.dk er medlem af Foreningen af Freelance Bogholdere, FFB. Det er her igennem firmaet er ansvarsforsikret.  Der formidles kundekontakt via foreningens hjemmeside, hvor potentielle kunder kan fremsøge en samarbejdspartner på baggrund af faglig proil og geografisk placering. Miniadministration.dk betaler kontingent til FFB samt forsikringspræmier for de erhversmæssige forsikringer, som er tegnet gennem FFB.

 

Söderberg & Partnere

Söderberg & Partnere er en af landets største virksomheder inden for forsikringsmæglervirksomhed og risikostyring. Miniadministration.dk har et samarbejde med Söderberg & Partnere, der gør at Miniadministration.dk's kunder kan tegne forsikringer inden for aftaler indgået mellem Söderberg & Parneret og forskellige forsikringsselskaber. Samarbejdet gør, at Miniadministration.dk's kunder kan opnå gunstige pris- og betingelsesmæssige fordele baseret på Söderberg & Parneres store kundeportefølje, selvom den enkelte kundes/ejerforenings størrelse er ganske beskeden.

 

Der er ingen økonomiske relationer mellem Söderberg & Partnere og Miniadministration.dk. Honorering af Söderberg & Partnere sker gennem et tillæg til forsikringspræmien.