Når outsourcing skal være en integreret løsning

Mange forbinder ordet outsourcing med store virksomheders udflytning af produktion til udlandet. Begrebet kan imidlertid også dække over, når virksomheder, foreninger og organisationer køber ydelser, der normalt er en integreret del af virksomheden, hos eksterne.

 

Man kan med andre ord definere outsourcing ved at man kan tage en sammenhængende opgave og løse den udenfor organisationen - for efterfølgende at bringe resultatet tilbage og anvende dette aktivt i organisationen igen.

 

Miniadministration.dk har specialiseret sig i at løse de administrative opgaver for virksomheder, foreninger og organisationer, der vil koncentrere sig om de opgaver, som de er bedst til, og undgå belastningen fra de mange administrative opgaver.

 

Miniadministration.dk leverer de administrative ydelser, så kunder til enhver tid har alle relevante informationer for at kunne følge med i økonomien, træffe væsentlige beslutninger og i det hele taget føle sig klædt på til at styre virksomheden. Derfor er mottoet: "Når outsourcing skal være en integreret løsning".