Foreninger

 

Når der skal vælges bestyrelse i foreninger, kan det være svært at finde personer, der har lyst og tid til at varetage posten som kasserer. Kassererfunktionen er samtidig en af de poster, som typisk kræver en del tid - tid som måske kunne anvendes bedre i bestyrelsen eller i foreningen som helhed.

 

Miniadministration.dk har udviklet et koncept, der kan hjælpe foreninger til at få løst de økonomisk administrative opgaver på en god og betryggende måde, og samtidig til en økonomisk overkommelig pris.

 

De fleste foreninger har en forholdsvis tung administrativ byrde i forbindelse med kontingentopkrævnin­gen, men i øvrigt et forholdsvis beskedent antal regnskabsmæssige transaktioner.

 

Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at Miniadministration.dk mod et beskedent honorar pr. medlem pr. kontingentopkrævning varetager alle de økonomisk administrative opgaver i foreningen. Honoraret pr. medlem kan evt. pålægges den enkelte kontingentopkrævning, og administrationsløsningen hos Miniadministration.dk bliver dermed udgiftsneutral for foreningen.

 

Kontingetopkrævning sker på giroindbetalingskort til intern fordeling i foreningen eller via email-opkrævning.

 

I administrationsydelsen er inkluderet løbende bogføring og afvikling af betalingsforretninger i henhold til foreningens vedtægter. Ydelsen omfatter tillige opstilling af årsregnskab i en af foreningen defineret op­stilling. Bestyrelsen kan løbende gennem regnskabsåret rekvirere saldobalancer eller andre udskrifter med den aktuelle øko­nomi­ske status, som leveres i pdf-format pr. email.

 

Miniadministration.dk stiller regnskabsprogram til rådighed for den løbende bogføring.

 

Forenin­gen kan enten selv stå for rykningen, eller Miniadministration.dk kan varetage dette. I sidstnævnte tilfælde opkræves et gebyr ved rykning, der pålægges det enkelte medlem, og afregnes til Miniadministra­tion.dk efter principppet no cure, no pay. Altså ingen ekstraudgifter for foreningen i forbindelse med rykning.

 

Priser - foreninger:
Administrationsydelse pr. medlem 1. opkrævning kr. 30,00

Administrationsydelse pr. medlem efterfølgende opkrævninger

(ved flere opkrævninger pr. år)

kr. 25,00
Rykning - pr. rykker (opkræves direkte hos medlemmet) kr. 30,00

 

Følgende omkostninger er ikke indeholdt i administrationsydelsen:

Evt. trykning af giroindbetalingskort

Udgift til andet regnskabsprogram, end det der stilles til rådighed af Miniadministration.dk

Evt. portoudgifter ved kontingentopkrævning

 

Fast pris er også en mulighed

Foreningens bestyrelse kan rekvirere et tilbud fra Miniadministration.dk, hvis bestyrelsen finder at det er bedre at have en fast pris for administrationsydelsen. Dette er måske særligt interessant for foreninger med mange medlemmer, som vil kunne opnå rabat i forhold til ovennævnte priser ad denne vej.

 

Moms

Alle priser i foreningskonceptet er opgivet inklusive moms, da de færreste foreninger kan fradrage momsen.

 

Tilbud

Hvis din forening er interesseret i at modtage et tilbud fra Miniadministration.dk, så brug kontaktformuleren nedenfor.

 

 

Udfyld venligst
Udfyld venligst korrekt
Udfyld venligst
Udfyld venligst
Udfyld venligst
Udfyld venligst korrekt