Kirker og menighedsråd

Kirkeadministration

Miniadministration.dk udbyder en række services til kirker og menighedsråd. De væsentligste opgaver er inden for økonomi og personaleområdet. Miniadministration.dk har arbejdet med kirkeadministration siden 1989, og kan derfor tilbyde en bred vifte af administrative ydelser i en høj kvalitet til menighedsråd.

 

Regnskab og budget

Miniadministration.dk tilbyder at udfylde rollen som ekstern regnskabsfører for menighedsrådet. En service der dækker den løbende bogføring, afvikling af betalinger, lønadministration, periodiske rapporteringer (herunder kvartalsregnskaber), udarbejdelse af årsregnskab samt udkast til årsbudget. Og har menighedsrådet særlige ønsker til økonomiadministrationen, så imødekommes disse selvfølgelig også.

 

Miniadministration.dk ser det som sit mål at gøre menighedsrådet i stand til at træffe de rette beslutninger omkring økonomiske spørgsmål, og sætter derfor en ære i at sikre, at menighedsrådet er klædt på til dette, særligt menighedsrådsformand og menighedsrådets valgte kasserer.

 

Miniadministration.dk arbejder som udgangspunkt i det af menighedsrådet valgte økonomisystem, hvilket oftest vil være Brandsoft-systemet, hvad enten dette er udbudt via EG (Brandsoft) eller Skovbo Data. Miniadministration.dk er behjælpelig med at sikre, at der sker så optimal en brug af økonomisystemet som overhovedet muligt, og dermed medvirkende til rettidighed i løsningen af alle opgaver, samt at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag.

 

Miniadministration.dk udarbejder gerne et konkret tilbud på regnskabsopgaven til et sogn. Prisen vil selvfølgelig variere i forhold til opgavens størrelse, dvs. antallet af medarbejdere, antallet af bilag osv.

 

For de fleste sogne vil nedenstående prismodel kunne anvendes, og man vil således på baggrund af sognets aktuelle budget kunne beregne prisen for regnskabsbistanden.

 

Prismodel:

  • 1,2 % af budgetterede indtægter (indtægter inkl. kirkelig ligning) under driftsrammen, ekskl. kirkegård (indgår der momsregnskab i kirkekassen er satsen 1,35%)
  • 0,5 % af forbrugte anlægsmidler
  • Evt. kirkegårdsregnskab prissættes særskilt (sker den daglige administration af indtægter på kirkegårdskontoret prissættes opgaven jf. første punkt - hvis Miniadministration.dk skal bistå med indtægtsadministrationen prissættes opgaven efter forventet tidsforbrug).

Priseksempel 1:

Et sogn uden kirkegård og uden momsregnskab med en driftsrammebevilling på 2,6 mio. kr. og et forbrug af anlægsrammen på kr. 800.000:

 

 

Honorar ekskl. moms

Honorar inkl. moms

Honorar vedr. driftsrammen

Kr. 31.200

Kr. 39.000

Honorar vedr. anlægsrammen

Kr. 4.800

Kr. 6.000

Honorar i alt

Kr. 36.000

kr. 45.000

 

 

Priseksempel 2:

Et sogn med kirkegård og med momsregnskab med en driftsrammebevilling på 6,6 mio. kr. og et forbrug af anlægsrammen på kr. 2.200.000:

 

 

Honorar ekskl. moms

Honorar inkl. moms

Honorar vedr. driftsrammen

Kr. 79.200

kr. 99.000,00

Tillæg for momsregnskab

Kr. 9.900

Kr. 12.375,00

Honorar vedr. anlægsrammen

kr. 13.200

Kr. 16.500

Honorar i alt

Kr. 102.300

Kr. 127.875

 

Priserne eksklusive licensudgifter til økonomi- og lønsystem. Men inkluderer ellers alle øvirge udgifter.

 

En aftale med Miniadministration.dk er kun bindende det første år, herefter vil den kunne opsiges med 3 måneders varsel til den første i en måned. Administrationsydelsen betales kvartalsvis medio kvartalet. Der skal ikke betales indskud, depositum eller lign. til Miniadministration.dk.

 

Når ovennævnte prismodel anvendes, så er det alene sognets indtægter der er udslagsgivende for honorarets størrelse. Honoraret kan derfor let laves som en budgetfast beregning i forbindelse med budgetlægningen.

 

Personaleadministration

Miniadministration.dk tilbyder assistance inden for personaleadministration. Her er både tale om konkret hjælp til opgaver, fx. udfærdigelse af ansættelsesbeviser, men også sparring med menighedsrådets kontaktperson om løsningen af udfordringer på personaleområdet.

 

Miniadministration.dk's ydelser på personaleområdet skal ses som en hjælpende hånd til kontaktpersonen, og træder ikke i stedet for kontaktpersonen.

 

Prissætningen af dette sker på timebetaling til (2020-niveau) kr. 486,14 pr. time (kr. 388,91 + moms).

 

Øvrige administrative opgaver

Miniadministration.dk bistår gerne menighedsrådet med andre administrative opgaver. Her er det alene fantasien, som sætter grænserne. Det kan fx. være bistand til kirkeværgen omkring en større byggesag, eller bistand i forbindelse med fondsansøgninger eller lign.

 

Prissætningen af dette sker på timebetaling til (2020-niveau) kr. 486,14 pr. time (kr. 388,91 + moms).

 
Udfyld venligst
Udfyld venligst korrekt
Udfyld venligst
Udfyld venligst
Udfyld venligst
Udfyld venligst korrekt