Selvstændigt erhvervsdrivende

 

Som selvstændig har man et stort engagement i sit forretningsområde, og vil gerne bruge så meget tid som muligt på at sikre en høj kvalitet i arbejdet for virksomhedens kunder.

 

Den administration, der naturligt kommer af at drive en virksomhed kan opleves som tidskrævende og besværlig, særligt hvis man ikke synes at de administrative opgaver er interessante.

 

Miniadministration.dk kan tilbyde en lang række serviceydelser til selvstændige, som kan medvirke til at man bliver lettet for mange administrative byrder, og kan koncentrere sig om forretningen og kunderne.

Miniadministration.dk kan hjælpe inden for alle administrative områder, såvel med en helhedsløsning for fx alle økonomiadministrative opgaver, som løsning af udvalgte områder, fx lønadministration, eller fakturering/debitoradministration.

 

Det er både muligt at tegne fast kontrakt på administrative serviceydelser eller betale ud fra medgået tidsforbrug i form af timebetaling.

 

Ad hoc opgaver

Miniadministration.dk kan også hjælpe ved ad hoc opgaver, hvis der opstår behov for ekstern hjælp til løsning af engangsopgaver, fx implementering af nyt løn- eller økonomisystem, udredning af komplekse administrative problemstillinger eller bistand med administrative opgaver under sygdom.

 

Ad hoc opgaver afregnes normalt ved timebetaling, men det er også muligt at få et tilbud på opgaven inden den igangsættes.

 

Den aktuelle timebetaling (2020-niveau) udgør kr. 486,14 (kr. 388,91+moms).

Udfyld venligst
Udfyld venligst korrekt
Udfyld venligst
Udfyld venligst
Udfyld venligst
Udfyld venligst korrekt