Økonomi- og lønsystemer

Økonomisystemer

Der findes en lang række økonomisystemer, der kan understøtte de behov, som mindre organisationer har. Nedenfor er oplistet tre alternativer, der er forskellige både i opbygning og teknologisk platform.

 

e-conomic

e-conomic er et webbaseret økonomiprogram, som kan stort set alt hvad en mindre organisation har brug for. At systemet er web-baseret letter samarbejdet med revisor, og gør det også tilgængeligt, når man er på farten.

 

Systemet er forholdsvis prisbilligt, idet prisen er kr. 99 pr. måned for grundpakken, som dækker de fleste behov. Man kan så købe yderligere moduler efter behov. Også disse moduler er prissat forholdsvis lavt. Blandt fordelene ved e-conomic kan fremhæves mulighederne for projektregnskaber, flerdimensionelle regnskaber og fakturering af offentlige kunder i OIOXML-format.

 

Du kan læse mere om e-conomic på: www.e-conomic.dk.

 

Dynaccount

Dynaccount er et webbaseret økonomisystem, som gør små og lidt større virksomheder i stand til at håndtere økonomistyringen. Systemet kræver ikke særlige forkundskaber, så det er lige til at gå til for en selvstændig erhvervsdrivende, en mindre virksomhed eller en forening.

 

Systemet findes i en light-version, der indeholder alle basisfunktioner i forhold til bogholderi og grundlæggende regnskabsføring. Light-versionen er GRATIS. De mere kunderettede funktioner og lidt mere avancere funktioner findes dog kun i PRO-versionen, der indeholder en bred vifte af nyttige funktioner, herunder fakturering af offentlige kunder i OIOXML-format. PRO-versionen koster 133 kr. pr. måned ekskl. moms (hvis man betaler for 12 måneder ad gangen - det er lidt dyrere hvis man betaler for kortere perioder).

 

Du kan læse mere om Dynaccount på: https://dynaccount.dk.

 

 

Sigma

Sigma Regnskab er et system, der er udviklet i Microsoft Access. Systemet er gratis, og der ydes derfor kun relativ begrænset support. Systemet forudsætter at Microsoft Access 2000 eller senere er installeret på computeren. Hvis du har en hjemme-pc eller studielicens, hvor Access ikke indgår kan en runtime-licens til Access hentes her: https://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=50040 i stedet.

 

Sigma Regnskab kan håndtere alle basale regnskabsopgaver, og er også forsynet med et fakturerings- og debitormodul.

 

Systemet er henvendt til mindre virksomheder, enkeltmandsfirmaer og foreninger. Man kommer let i gang med det, og det er forholdsvis nemt at betjene.

 

Du kan læse mere om Sigma Regnskab på: www.sigmaregnskabsprogram.dk.

 

Billys Billing

Billys Billing er et blandt flere nye produkter, som er rettet direkte mod den lille erhvervsdrivende med henblik på at virksomhedsejeren selv kan forestå regnskabsføringen og følge med i økonomien. Systemet er samtidig forholdsvis prisbilligt med en betaling på kr. 145,00 pr. månes ekskl. moms. Der kan tilkøbes yderligere moduler til systemet, og som er 100% baseret på digitaliserede forretningsgange. Der er tillige satset på en nem betalingsafvikling for både virksomhed og kunde, hvor der lægges op til at kunderne betaler fakturaerne via dankort/kreditkort.

 

Du kan læse mere om Billys Billing på: https://billysbilling.dk/.

 

Dinero

Dinero er ligesom Billys Billing et "plug and play" økonomisystem, som er rettet mod den lille erhvervsdrivende, som vil have let adgang til fakturering og økonomistyring.

 

Systemet er prisbilligt med en pris på kr. 165,00 pr. måned ekskl. moms (ved betaling for et år ad gangen), og giver mulighed for adgang på rigtig mange platforme PC, Mac, tablets og smartsphones. Man kan gratis abonnere på en let reduceret version af systemet indtil man har omsat for 1 mio. kr.

 

Dinero er tæt forbundet til iværksætter-sitet Amino.dk. Du kan læse mere om Dinero her: https://dinero.dk/index.html.

 

Fakturaservice.dk

Fakturaservice.dk er et godt værktøj til den lille virksomhed, som kun har et beskedent faktureringsbebeov. Her kan man sende sine fakturaer i pdf-format gratis pr. mail, har offentlige kunder, kan man sende EAN-fakturaer for et lille beløb (ca. 3. kr + moms) og papirfakturaer håndterer de også helt hen til postkassen (herbetaler man selvfølgelig for porto og håndtering) for et beløb som stort set svarer til de direkte omkostninger.

 

Fakturaservice.dk leverer også en fakturamodtagelsesservice, som man kan læse mere om på: Fakturaservice.dk.

 

 

Lønsystemer

Danløn 

Danløn er ubetinget et af markedets bedste lønsystemer til prisen. Prisstrukturen gør det attraktivt for mindre organisationer med få medarbejdere, da der alene betales et beskedent beløb pr. lønseddel systemet udfærdiger. Det koster kr. 20 (ekskl. moms) pr. lønseddel, og der er ingen startomkostninger.

 

Systemet afregner automatisk nettoløn, pensioner, skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP, feriepenge m.m. til rette modtagere rettidigt, og overfører alle relevante data til SKAT. Der er endvidere mulighed for integration med flere kendte økonomisystemer, herunder e-conomic.

 

Du kan læse mere om Danløn på: www.danlon.dk.