Om miniadministration.dk

 

Miniadministration.dk er firmanavnet, og miniadministration er et begreb. Administrationen i en organisation skal ikke fylde mere end højst nødvendigt, men der skal samtidig være en høj kvalitet i løsningen af de administrative opgaver.

 

Det er med afsæt i dette, at Miniadministration.dk tilbyder løsning af administrative opgaver for mindre virksomheder, organisationer og foreninger, som ikke har en størrelse, hvor det er muligt at ansætte medarbejdere, som er dedikerede til og/eller specialiserede i de administrative opgaver.

 

Miniadministration.dks arbejde bygger på outsourcing, hvilket betyder at de administrative opgaver løses uden for kundens organisation, og hvor resultatet bringes tilbage til kunden i en form, så det er umiddelbart brugbart for kunden.

 

Begrebet miniadministration har også en økonmisk vinkel. Den administrative opgave skal være velbeskrevet, så kunden ved hvad der kan forventes af Miniadministration.dk, og der er enighed om, hvilken kvalitet der skal forventes. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for at fastsætte den rigtige pris, hvor kunden alene betaler for det som leveres, og dermed undgår at betale for services, som kunden ikke efterspørger.

 

Miniadministration.dk arbejder med afsæt i mere end 25 års erfaring inden for offentlig administration, økonomistyring, boligforeninger og foreninger generelt. En erfaring der er med til at sikre, at de administrative løsninger tager afsæt i gode administrative systemer og løses på en for kunden god og tryg måde.

 

Miniadministration.dk er medlem af og forsikret gennem brancheforeingen CEREDA.

 

Miniadministration.dk er tillige medlem af brancheorganisationen Ejendom Danmark.